WHEN:
Sunday, July 16th, 2017

WHERE:
Milton Ribfest
Milton Fairgrounds – 136 Robert Street Milton, ON

TIME:
12:00pm